top of page
Oslofridykker

Dykk aldri alene!

Shallow Water Blackout (SWBO) og Loss of Motor Control (LMC/Samba) (se ”Ting en fridykker bør vite” under) er dødelig dersom du ikke har en kompetent buddy som kan hjelpe deg. Buddyen må være trent i fridykking og være i stand til om nødvendig å gjøre en buddy rescue fra dyp og foreta Blow Tap Talk (se ”Ting en fridykker bør vite” under). Hvis du likevel velger å dykke alene fordi det er umulig å finne en partner, så dykk veldig konservativt. Å trene dybde alene er livsfarlig og ikke akseptabelt. Teknikktrening og forsiktig ”kosedykking” er det eneste som det er akseptabelt å gjøre alene dersom det er umulig å få med seg en divebuddy. Ved trening i ordinær åpningstid i offentlige basseng, husk at badevaktene er ikke betalt for å være din buddy. Dersom du får en blackout og må reddes av badevaktene går dette ikke bare ut over deg selv, men også sportens rennome, klubbens renomme og øvrige medlemmers mulighet til å trene i bassenget i framtiden. Å trene alene er siste utvei, og skal unngås hvis det er mulig å få noen med seg. Static-trening alene i vann, herunder basseng, er absolutt forbudt.

Fortell buddyen hva du skal gjøre

 Dersom du skal gå dypt avtal at buddyen møter deg på ca 10 meters dyp. Dersom du skal gjøre et lengre «heng» fortell buddyen at du skal gjøre et heng før du dykker. Ved bassengtrening gjelder det samme. Ved static-trening med buddy si fra cirka hvor lenge du vil holde pusten og avtal hvilke signaler dere skal kommunisere med. Buddyen «pinger» med avtalte intervaller den som trener static ved å trykke ham på skulderen eller lignende og si tiden hvis det er avtalt. Blir det ikke gitt OK-tegn spør buddyen umiddelbart om et nytt OK-tegn, hvis OK-tegnet ikke blir gitt med en gang da, avbrytes øvelsen umiddelbart.

Bruk alltid lanyard

og gå aldri dypere enn bunnvekten. Bruk alltid bøye, også ved spearfishing.

Lytt til kroppen

Dykk aldri hvis du er syk eller ikke føler deg helt i form. Dykk aldri ruset eller i bakrus. Ikke press deg selv hvis det føles ubehagelig. Utligning av ørene skal gjøres varsomt før det begynner å gjøre vondt. Lytt aktivt til kroppens signaler. Dersom du får SWBO eller en kraftig LMC/Samba (se ”Ting en fridykker bør vite” under), må du avslutte dykkingen for dagen. Det er meget farlig å dykke med lungeskvis. Dersom du spytter blod etter et dypdykk, må du derfor avbryte dykking inntil medisinsk ekspertise sier det igjen er trygt å dykke.

Ikke stress!

Utforsk dine grenser ved å øke dine personlige beste med små skritt. Etter en pause i treningen skal du starte forfra igjen. Husk at du ikke kan vite akkurat hvor grensen for SWBO eller LMC/Samba ligger

bottom of page